Chi tiết kết quả

Tải về file Excel kết quả CNTT CB K21

STTSBDHỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH
NƠI SINH GIỚI TÍNHSỐ CMNDĐIỂMTỔNG ĐIỂMXẾP
 LOẠI
GHI
CHÚ

thuyết
Thực
hành
1001PHẠM THỊ LÂM BẰNG22/10/1990Yên Khánh - Ninh BìnhNữ03719000268910.08.518.5Đạt 
2002TẠ ĐỨC BIÊN19/02/1966Gia Viễn - Ninh BìnhNam0370860019618.38.016.3Đạt 
3003ĐINH THANH BÌNH09/08/1983Nho Quan - Ninh BìnhNam1641588299.37.516.8Đạt 
4004VŨ THÁI BÌNH 21/10/1973Yên Khánh - Ninh BìnhNam1640208635.07.512.5Đạt 
5005NGUYỄN VĂN BÍNH07/04/1976Nho Quan - Ninh BìnhNam1640190571.55.06.5Hỏng 
6006NGUYỄN VĂN CHINH06/07/1990Yên Khánh - Ninh BìnhNam1644948736.08.514.5Đạt 
7007NGUYỄN THÀNH CHUNG25/09/1982Yên Khánh - Ninh BìnhNam1640897515.08.013.0Đạt 
8008ĐỖ TÂN CƯƠNG08/02/1965Thái BìnhNam1634161806.56.012.5Đạt 
9009HOÀNG ANH CƯƠNG23/07/1980Nho Quan - Ninh BìnhNam0370800004235.05.010.0Đạt 
10010ĐỖ HUY CƯỜNG04/02/1985Hoa Lư - Ninh BìnhNam0370850037648.07.515.5Đạt 
11011TỐNG MỸ DUYÊN22/11/1999TP Ninh Bình - Ninh BìnhNữ0371990007836.35.011.3Đạt 
12012NGUYỄN VĂN ĐẠT02/08/1984Nho Quan - Ninh BìnhNam0370840019745.06.511.5Đạt 
13013PHẠM CAO ĐỈNH29/09/1987Nam ĐịnhNam0360870037825.05.510.5Đạt 
14014HÀ TRUNG ĐỊNH03/06/1982TP Ninh Bình - Ninh BìnhNam0370820023369.38.017.3Đạt 
15015VŨ THỊ GẤM23/09/1984Yên Mô - Ninh BìnhNữ0371840043007.58.516.0Đạt 
16016VŨ QUANG GIÁP24/10/1977TP Ninh Bình - Ninh BìnhNam1640393767.85.513.3Đạt 
17017NGUYỄN MẠNH HÀ29/10/1981Nam ĐịnhNam0370810014705.06.511.5Đạt 
18018ĐINH TRỌNG HẢI12/10/1973Gia Viễn - Ninh BìnhNam1641307457.07.014.0Đạt 
19019NGUYỄN THỊ HẢI02/03/1992Nho Quan - Ninh BìnhNữ1644561678.86.515.3Đạt 
20020NGÔ THỊ HỒNG HẠNH25/02/1993Kim Sơn - Ninh BìnhNữ1632687279.58.017.5Đạt 
21021NGUYỄN ĐỨC HẠNH10/10/1970Nho Quan - Ninh BìnhNam1642093461.51.02.5Hỏng 
22022ĐỖ THANH HÀO18/11/1986Kim Sơn - Ninh BìnhNam1642175598.06.014.0Đạt 
23023ĐINH TRỌNG HIỆP05/05/1992Nho Quan - Ninh BìnhNam0370920010967.07.514.5Đạt 
24024NGUYỄN THANH HOÀI16/07/1984Tuyên QuangNam0080840001358.37.515.8Đạt 
25025NGUYỄN THỊ HUỆ27/05/1977Thái NguyênNữ0191770002067.57.515.0Đạt 
26026ĐINH TIẾN HÙNG03/06/1989Nam ĐịnhNam036890022358.07.515.5Đạt 
27027VŨ KIM MỸ HƯƠNG10/03/1984Hoa Lư - Ninh BìnhNữ1641565959.37.516.8Đạt 
28028VŨ LAN HƯƠNG08/02/1997TP Ninh Bình - Ninh BìnhNữ1645949028.86.014.8Đạt 
29029ĐINH VĂN KHƯƠNG04/06/1987Nho Quan - Ninh BìnhNam0370870054307.36.513.8Đạt 
30030NGUYỄN THỊ NGỌC LAN06/03/1979Gia Viễn - Ninh BìnhNữ1640650378.08.516.5Đạt 
31031VĂN HOÀNG LAN02/10/1997TP Ninh Bình - Ninh BìnhNữ0370650012818.58.016.5Đạt 
32032NGÔ THỊ THANH LIÊN24/11/1983Yên Mô - Ninh BìnhNữ0371830007437.38.015.3Đạt 
33033TỐNG THỊ MỸ LINH13/07/1995Yên Khánh - Ninh BìnhNữ1645618268.06.514.5Đạt 
34034ĐINH THANH LONG02/09/1972Nho Quan - Ninh BìnhNam1616164825.05.010.0Đạt 
35035HOÀNG ĐỨC LONG14/02/1973Nho Quan - Ninh BìnhNam1642957605.55.010.5Đạt 
36036PHẠM VĂN LƯU21/08/1969Nho Quan - Ninh BìnhNam1615118631.51.02.5Hỏng 
37037TRỊNH ĐỨC MẠNH13/11/1996TP Ninh Bình - Ninh BìnhNam03884325237.06.013.0Đạt 
38038NGUYỄN NGỌC MINH26/03/1993Yên Mô - Ninh BìnhNam0370930038468.57.516.0Đạt 
39039BÙI THANH NAM19/11/1985Kim Sơn - Ninh BìnhNam0370850007217.87.014.8Đạt 
40040ĐINH THỊ QUỲNH NGA23/04/1983TP Ninh Bình - Ninh BìnhNữ0371830022009.88.017.8Đạt 
41041HOÀNG VIỆT NHUNG12/10/1984TP Ninh Bình - Ninh BìnhNữ1641463717.57.515.0Đạt 
42042TRẦN VĂN PHƯỚC19/10/1993Yên Mô - Ninh BìnhNam0370930049269.37.016.3Đạt 
43043NGUYỄN VĂN PHƯƠNG27/09/1990Thanh HóaNam1644916337.86.514.3Đạt 
44044TẠ THỊ QUYÊN02/10/1985Yên Mô - Ninh BìnhNữ0371850046858.86.515.3Đạt 
45045TRẦN THỊ KIM SANG04/10/1973Hà BắcNữ0271730001579.08.017.0Đạt 
46046VŨ VĂN SANG30/10/1976Kim Sơn - Ninh BìnhNam0370760009229.36.515.8Đạt 
47047NGUYỄN HOÀNG SƠN25/12/1979Hoa Lư - Ninh BìnhNam0370790013238.35.013.3Đạt 
48048NGUYỄN TRƯỜNG SƠN15/04/1976Nho Quan - Ninh BìnhNam0370810006396.55.011.5Đạt 
49049TRẦN VĂN SƠN03/11/1972Nho Quan - Ninh BìnhNam1618837405.00.05.0Hỏng 
50050LÊ THỊ THU THẢO02/09/1988TP Ninh Bình - Ninh BìnhNữ0371880005597.37.014.3Đạt 
51051PHẠM THỊ THANH THẢO20/10/1994Kim Sơn - Ninh BìnhNữ1645369449.37.016.3Đạt 
52052HUỲNH HỒNG THẮNG01/07/1977TP Ninh Bình - Ninh BìnhNam0370770001108.07.515.5Đạt 
53053NGUYỄN VĂN THẮNG06/05/1970Kim Sơn - Ninh BìnhNam1640130545.06.011.0Đạt 
54054ĐINH VĂN THỌ07/09/1972Nho Quan - Ninh BìnhNam1642916466.05.011.0Đạt 
55055NGUYỄN VĂN THOÁN07/01/1983Nho Quan - Ninh BìnhNam1641938126.30.06.3Hỏng 
56056VŨ MINH THÔNG09/08/1966Nho Quan - Ninh BìnhNam0370660004777.57.515.0Đạt 
57057ĐINH NGỌC THƠM27/01/1963Yên Mô - Ninh BìnhNam0370630024227.37.014.3Đạt 
58058ĐINH THỊ THƠM26/06/1980Yên Mô - Ninh BìnhNữ0371800011218.58.016.5Đạt 
59059VŨ THỊ THƠM16/06/1986Hoa Lư - Ninh BìnhNữ1642348248.88.016.8Đạt 
60060PHẠM THỊ THÙY01/03/1991TP Ninh Bình - Ninh BìnhNữ1644192217.05.512.5Đạt 
61061HOÀNG XUÂN THỦY30/10/1964Nho Quan - Ninh BìnhNam1644730575.05.010.0Đạt 
62062NGUYỄN THỊ THỦY25/03/1998TP Ninh Bình - Ninh BìnhNữ1646201275.05.010.0Đạt 
63063ĐỖ THỊ THÚY22/11/1983TP Tam Điệp - Ninh BìnhNữ0371830007427.55.012.5Đạt 
64064NGUYỄN VĂN THUYẾT20/11/1979Kim Sơn - Ninh BìnhNam0370790019576.35.011.3Đạt 
65065BÙI THỊ THƯƠNG28/02/1994Gia Viễn - Ninh BìnhNữ1645139988.36.514.8Đạt 
66066NGUYỄN VĂN TÍNH25/08/1968Kim Sơn - Ninh BìnhNam1615496537.85.012.8Đạt 
67067PHẠM XUÂN TOÀN22/12/1990Gia Viễn - Ninh BìnhNam1644729217.06.513.5Đạt 
68068PHẠM THẾ TRÁNG18/12/1979TP Ninh Bình - Ninh BìnhNam1640342138.07.015.0Đạt 
69069BÙI ĐỨC TRÍ11/01/1975Yên Mô - Ninh BìnhNam1643131166.88.515.3Đạt 
70070LÊ PHƯƠNG TRIỀU05/04/1972Quảng NinhNam1644628289.08.517.5Đạt 
71071BÙI VĂN THÀNH TRUNG25/09/1989Gia Viễn - Ninh BìnhNam03708900005497.58.516.0Đạt 
72072NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG05/06/1988Nho Quan - Ninh BìnhNam0370880013235.05.010.0Đạt 
73073TRẦN VĂN TUẤN22/11/1987Kim Sơn - Ninh BìnhNam0370870012866.55.011.5Đạt 
74074DƯƠNG MINH TƯỜNG10/04/1981Nghệ AnNam1823272177.37.514.8Đạt 
75075VŨ THỊ VÂN22/11/1977TP Tam Điệp - Ninh BìnhNữ0371770006847.09.016.0Đạt 
76076ĐỖ THỊ VINH01/11/1982TP Tam Điệp - Ninh BìnhNữ037820028847.59.016.5Đạt 
77077PHAN THỊ YẾN30/12/1973TP Ninh Bình - Ninh BìnhNữ1640011157.57.014.5Đạt 
78078BÙI HỒNG ANH05/05/1977Nho Quan - Ninh BìnhNam1641622225.87.012.8Đạt 
79079LÊ VÂN ANH18/06/1993Thái BìnhNữ1519425526.85.011.8Đạt 
80080BÙI THỊ BÌNH11/02/1991Nho Quan - Ninh BìnhNữ1644562605.05.010.0Đạt 
81081HOÀNG THỊ CHUYỀN06/07/1987Nho Quan - Ninh BìnhNữ1643733135.05.010.0Đạt 
82082BÙI THỊ CÚC26/11/1986Nho Quan - Ninh BìnhNữ1642637985.05.010.0Đạt 
83083HOÀNG MẠNH CƯỜNG23/08/1987Nho Quan - Ninh BìnhNam1643091536.05.011.0Đạt 
84084BÙI THỊ DUNG01/01/1987Nho Quan - Ninh BìnhNữ1643143175.05.010.0Đạt 
85085ĐẶNG HÀ25/07/1985Nam ĐịnhNam1626424916.86.513.3Đạt 
86086ĐÀO THANH HẢI25/11/1971TP Ninh Bình - Ninh BìnhNam1647775696.58.014.5Đạt 
87087ĐẶNG NGỌC HẢI29/09/1994Nho Quan - Ninh BìnhNam0370940001215.88.013.8Đạt 
88088TRẦN ĐỨC HIỀN02/03/1990Nho Quan - Ninh BìnhNam1644725368.08.516.5Đạt 
89089PHẠM THÁI HIỆP18/10/1987Nho Quan - Ninh BìnhNam0370870002185.55.010.5Đạt 
90090BÙI THANH HUỆ07/10/1984Nho Quan - Ninh BìnhNữ1641938167.35.012.3Đạt 
91091TRẦN THANH HUỆ25/04/1995Nho Quan - Ninh BìnhNữ0371950008978.06.514.5Đạt 
92092VŨ THỊ THƯƠNG HUYỀN01/10/1979Nho Quan - Ninh BìnhNữ0371790010608.36.514.8Đạt 
93093QUÁCH VIẾT KHOA11/02/1968Nho Quan - Ninh BìnhNam1615413175.05.010.0Đạt 
94094ĐINH THỊ LAN27/03/1991Nho Quan - Ninh BìnhNữ0371910016555.08.013.0Đạt 
95095TRẦN THỊ MAI LAN13/07/1978Nho Quan - Ninh BìnhNữ1640460575.06.011.0Đạt 
96096NGUYỄN VĂN LONG20/10/1988Gia Viễn - Ninh BìnhNam164391605.05.010.0Đạt 
97097TRẦN THỊ HẢI LÝ13/05/1978Bệnh viện Ninh BìnhNữ1640394495.07.012.0Đạt 
98098NGUYỄN THỊ MẪN31/07/1984Nho Quan - Ninh BìnhNữ0371840016747.58.516.0Đạt 
99099TRẦN THỊ THANH MẾN14/10/1992Nho Quan - Ninh BìnhNữ0371920021457.07.514.5Đạt 
100100ĐINH THÚY  NGA31/10/1989Nho Quan - Ninh BìnhNữ1644185906.07.013.0Đạt 
101101LÊ THỊ THANH NGA20/01/1976TP Ninh Bình - Ninh BìnhNữ1640165375.37.512.8Đạt 
102102TRẦN NGỌC NHIỆM04/10/1986Nho Quan - Ninh BìnhNam1642683635.05.010.0Đạt 
103103ĐẶNG THU PHƯƠNG07/08/1996Nho Quan - Ninh BìnhNữ1645728487.57.014.5Đạt 
104104TRẦN QUANG THÀNH13/09/1981Hải DươngNam1420170815.05.010.0Đạt 
105105NGUYỄN VŨ THIỆN15/05/1973Nho Quan - Ninh BìnhNam0370730009687.07.514.5Đạt 
106106BÙI ĐỨC THỌ13/10/1985Nho Quan - Ninh BìnhNam0370850019196.35.011.3Đạt 
107107LẠI THỊ THỦY20/03/1993Hà NamNữ0351930025986.36.512.8Đạt 
108108NGUYỄN ĐĂNG THỦY04/10/1966Nho Quan - Ninh BìnhNam1640307115.05.010.0Đạt 
109109NGUYỄN THỊ THỦY09/09/1974Nho Quan - Ninh BìnhNữ1640307136.55.512.0Đạt 
110110TRẦN MẠNH TIẾN20/06/1990Nho Quan - Ninh BìnhNam1644991315.36.011.3Đạt 
111111CAO THỊ TRANG14/07/1989Hòa BìnhNữ1134034145.07.012.0Đạt 
112112BÙI THANH TUẤN04/09/1982Nho Quan - Ninh BìnhNam1641386415.07.012.0Đạt 
113113HOÀNG VĂN TUYẾN11/06/1985Nho Quan - Ninh BìnhNam0370850003225.57.012.5Đạt 
114114ĐÀO HỒNG TUYẾT25/09/1996TP Ninh Bình - Ninh BìnhNữ1645751795.37.012.3Đạt 
115115NGUYỄN THỊ VÂN02/11/1983Nho Quan - Ninh BìnhNữ1641637105.05.510.5Đạt