Thi CNTT Cơ bản tại cơ sở 01, địa chỉ :  Đường 01, Phố Kỳ Lân, Phường Tân Thành, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

tải file Danh sách thi CNTT Cơ bản Khóa 21, ngày 08/09/2019