Thông tin chi tiết:
Trịnh Đình Lực
Phó giám đốc Trịnh Đình Lực
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Giới thiệu

Bản quyền © Trung tâm GDTX Tỉnh Ninh Bình