Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trung tâm GDTX Tỉnh Ninh Bình là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Công Văn - Văn Bản
20/KH-SGDĐT
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giáo dục năm 2018
11/05/2018
Số 276/KHPH-CAT-SGDĐT
Kế hoạch phối hợp khảo sát, đánh giá thực trạng bạo lực học đường và vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục
04/04/2018
Số 23/TB-SGDĐT
Thông báo các số điện thoại đường dây nóng phục vụ cho Kỳ thi THPT quốc gia; tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng ,trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018
02/04/2018
Số 292/SGDĐT-TCCB
Về việc báo cáo thực trạng của đơn vị phục vụ việc xây dựng Đề án Sáp nhập trung tâm GDTX và trung tâm TH,NN và HN tỉnh Ninh Bình
21/03/2018
Sự Kiện
Thông báo
Tra cứu

Bản quyền © Trung tâm GDTX Tỉnh Ninh Bình