Giới thiệu
Hoạt động
Tài nguyên
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trung tâm GDTX Tỉnh Ninh Bình là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Công Văn - Văn Bản
Số 23/TB-SGDĐT
Thông báo các số điện thoại đường dây nóng phục vụ cho Kỳ thi THPT quốc gia; tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng ,trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018
02/04/2018
Thông báo
Tra cứu

Bản quyền © Trung tâm GDTX Tỉnh Ninh Bình